Evropská unie

Není překvapující, že Evropská unie zůstává významně pozadu, co se týče vhodné definice tohoto nového nástroje.Zpomalená ještě i komplikovaným systémem institucí EU a všeobecně známým konzervativním přístupem veřejného sektoru Starého kontinentu v této oblasti, ponechává soukromý sektor čekající na určitou definici a jasné stanovisko nadřazeným institucí z důvodu dosažení určité jistoty ohledně budoucnosti příslušných obchodních aktivit.

Po několika letech plných váhání odhlasoval Parlament EU s významnou většinou podporu pro dohodu s Evropskou radou z roku 2017 ohledně opatření zaměřených na předcházení použití kryptoměn v rámci praní špinavých peněz a financování terorismu.

I když se to může na první pohled zdát nedostatečné, tyto dvě problémové oblasti by měly donutit orgány definovat základní aspekty kryptoměnového trhu, napomáhajíc tak následným interpretacím a legislativě.

Nová regulace by měla být zaměřena na anonymitu finančních technologií prostřednictvím implementace pravidel pro kryptoburzy, platformy a poskytovatele služeb peněženek (wallet providers). Na základě těchto opatření by se takové osoby měly registrovat u příslušných orgánů a aplikovat procesy due diligence, včetně ověřování klientů.

V současné době zaujala hlavní pozornost Malta, jakožto vedoucí členský stát EU, co se týče reflexe aktuálního vývoje v rámci kryptoměnového trhu. Dne 4. července 2018 přijal parlament Maltské republiky 3 zákony, zřizujíc tak první regulační rámc pro blockchain, kryptoměny a DLT (Distributed Ledger Technology). Tímto se tato malá země EU stala vůbec první světovou zemí, zavádějící komplexní oficiální sadu regulací pro provoz blockchain systému, kryptoměny a DLT prostor.

V tomto případě, na rozdíl od Zugu (jenž se stal známým jako „Crypto Valley“), Lichtenštejnska a jiných všeobecně známých zemí, zaměřených na inovace ve sféře blockchain a kryptoměn, nahlíží Malta na blockchain rozdílně, používajíc pro celý obor přístup „primárně technologie“.

Obecně platí, že žádný člen EU nemůže vydávat svojí vlastní kryptoměnu. Toto také potvrdil Prezident Evropské centrální bank Mario Draghi.

Co se týče kryptoměnových burz, neexistuje tady všeobecná regulace, nicméně, příslušné země umožňují jejich činnost (např. výše uvedená Malta).

Z hlediska objemu obchodování představují země EU pouhé 4 % celosvětového objemu obchodních transakcí v eurech (statistický zdroj: https://www.cryptocompare.com/).