Krypto trh
Populární témata

Smart kontrakty vznikly z důvodu realizace příslušných dohod mezi smluvními stranami prostřednictvím populární technologie blockchain. Možná jste již slyšeli o jejich samo-realizaci, tzn. že jejich chod je předem definován blokem kódů.

Hlavním cílem smart kontraktu je umožnit příslušným smluvním stranám realizovat jakýkoliv obchod a vést online podnikatelskou činnost bez jakýchkoliv zásahů třetích stran. Ve většině případů jsou anonymní.

Podnikatelský sektor má obvykle povědomí o tradičních metodach získávaní kapitálu, jenž se používají po delší dobu. Nicméně, toto nové tržní prostředí přišlo s požadavkem na nový způsobe získávaní kapitálu, a tak se postupně vyvinul nástroj ICO z důvodu obdržení kapitálu za prodej tokenů.

Určitě již množství podnikatelů a obchodníků slyšelo o blockchain start-upech, jenž získali kapitál prostřednictvím ICO. Využití ICO kampaní nalézáme u nového vydávání kryptoměn.

Regulace kryptoměn v rámci EU je právní záležitostí, které se věnuje široká diskuze již delší dobu, přesto ale je rozhodovací proces v rámci EU mnohem pomalejší, než je tomu u mnoha jiných zemí po světě. Jako příklad si můžeme uvést Japonsko, které podniklo příslušné kroky pro regulaci jeho trhu, jakožto i množství jiných zemí, usilujících o zavedení vhodné právní interpretace pro různé kryptoměnové trhy.

EU v tomto procesu zůstává stále pozadu a z jeho členských zemí je možné označit snad pouze Maltskou republiku za mimořádně inovativní na základě jejího progresivního přístup k regulaci.

Mimo EU hraje významnou roly hlavně Švýcarsko (EHP), prokazující mimořádně ústřetový přístup k blockchainu, nepřetržitě zlepšujíc jeho právní předpisy a udržujíc si tak pozitivní trend v této oblasti. Co se týče zbytku zemí EU, vyjma určitých lokálních snad se musí podnikatelé i právnici vypřádat se značnou fragmentací v interpretaci, zejména ohledně daňových předpisů.

Těžba je mimořádně specifickou metodou monetární expanze používanou u kryptoměn. Nicméně, budoucí regulace v rámci EU se bude muset vypořádat i s touto otázkou, které bude msuet věnovat i nadále značnou pozornost.

Poněvadž (na rozdíl od veřejného) soukromý sektor neváhal a dnes už můžeme vidět množství jednotlivců, těžících krypotměny, vznikl tady požadavek na určitou formu regulace jakožto i interpretace, zejména s ohleden na daňové povinnosti.

Existuje množství oblastí, jež si vyžadují jednoznačnější interpretaci, co se týče kryptoměn. Od těžby po prodej bitcoinů, hrazení daní, příp. získávaní kapitálu prostřednictvím ICO.

Veškerá tato témata čelí různým (příp. chybějícím) interpretacím v rámci jednotlivých zemí EU, přičemž podnikatelský sektor často bojuje o získání jasného stanoviska pro příslušnou jurisdikci. Na základě toho usiluje projekt krypto právníka o poskytnutí asistence v této prozatím nedostatečně probádané oblasti.