Krypto trh
Populárne témy

Smart kontrakty vznikli z dôvodu realizácie príslušných dohôd medzi zmluvnými stranami, prostredníctvom populárnej technológie blockchain. Možno ste už počuli o ich samo-realizácii, tzn. že ich chod je vopred definovaný blokom kódov.

Hlavným cieľom smart kontraktu je umožniť príslušným zmluvným stranám realizovať akýkoľvek obchod a viesť online podnikateľskú činnosť bez akýchkoľvek zásahov tretích strán. Vo väčšine prípadov sú anonymné.

Podnikateľský sektor má obvykle povedomie o tradičných metódach získavania kapitálu, ktoré sa používajú už dlhšiu dobu. Toto nové tržné prostredie ale prišlo s požiadavkami, na nový spôsob získavania kapitálu a tak se postupne vyvinul nástroj ICO z dôvodu získania kapitálu za predaj tokenov.

Množstvo podnikateľov a obchodníkov už určite počulo o blockchain start-upoch, ktoré získali kapitál prostredníctvom ICO. Využitie ICO kampaní nachádzame pri novom vydávaní kryptomien.

Regulácia kryptomien v rámci EÚ je právnou záležitosťou, ktorej sa venuje široká diskusia po dlhšiu dobu. Napriek tomu je ale rozhodovací proces v rámci EÚ omnoho pomalší v porovnaní s mnohými inými krajinami na svete. Ako príklad si môžeme uviesť Japonsko, ktoré podniklo príslušné kroky pre reguláciu jeho trhu, ako i množstvo iných krajín, snažiacich sa o zavedenie vhodnej právnej interpretácie pre rôzne kryptomenové trhy.

EÚ v tomto procese zostáva naďalej v ústraní a z jeho členských zemí je možné označiť snáď iba Maltskú republiku za mimoriadne inovatívnu, na základe jej progresívneho prístupu k regulácii. Mimo EÚ hrá významnú úlohu hlavne Švajčiarsko (EHP), vykazujúce mimoriadne ústretový prístup k blockchainu, neustále zlepšujúce právne predpisy a udržujúc si tak pozitívny trend v tejto oblasti.

Čo sa týka zbytku krajín EÚ, s výnimkou určitých lokálnych úprav, sa musia podnikatelia a právnici vysporiadať so značnou fragmentáciou v interpretácii, obzvlášť ohľadom daňových predpisov. 

Ťažba je mimoriadne špecifickou metódou monetárnej expanzie, používanou pri kryptomenách. Budúca regulácia v rámci EÚ sa bude musieť vysporiadať i s touto otázkou, ktorej bude musieť venovať značnú pozornosť aj naďalej.

Keďže (na rozdiel od verejného) súkromný sektor neváhal a dnes už môžeme vidieť veľké množstvo jednotlivcov ťažiacich kryptomeny, vznikla tu požiadavka na určitú formu regulácie ako i interpretácie, hlavne s ohľadom na daňové povinnosti.

Existuje množstvo oblastí, ktoré si vyžadujú jednoznačnejšiu interpretáciu čo sa týka kryptomien. Od ťažby po predaj bitcoinov, úhradu daní, príp. získavanie kapitálu prostredníctvom ICO.

Všetky tieto témy čelia rôznym (príp. chýbajúcim) interpretáciám v rámci jednotlivých krajín EÚ, pričom podnikateľský sektor často bojuje o získanie jasného stanoviska pre príslušnú jurisdikciu. Na základe toho sa projekt krypto právnika / crypto-lawyer, snaží o poskytnutie asistence, v tejto zatiaľ nedostatočne preskúmanej oblasti.