Spojené štáty

Začiatok akejkoľvek regulácie kryptomien v Spojených štátoch môžeme uviesť do obdobia okolo roku 2007, keď federálna vláda obžalovala e-gold, Ltd. a jej vlastníkov z porušovania federálnych a štátnych právnych predpisov, týkajúcich sa služieb „prevodu peňažných prostriedkov.“ V skratke, e-gold predstavovala elektronickú menu, ktorá mala byť krytá drahými kovmi, emitujúc e-gold (e-zlato), e-silver (e-striebro), e-platinum (e-platina) a e-palladium (e-paládium). Toto bol prvý prípad, keď došlo k obvineniu v súvislosti s e-menou (alebo e-prostriedkom platby) z dôvodu jej použitia v súvislosti s investičnými podvodmi, podvodmi s kreditnými kartami a totožnosťami, detskou pornografiou atď.

Na jar 2013 vydala Komisia pre finančné zločiny Ministerstva financií Spojených štátov (Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network = FinCEN) smernicu ohľadom povinností vyhovenia predpisom upravujúcim virtuálne meny podľa federálneho zákona o bankovom tajomstve (Bank Secrecy Act = BSA). Skoro ihneď potom nasledovali exekúcie kryptomien v rámci rôznych inštitúcií (napr. banky v Maryland, Californii atď.). Hlavným dôvodom bolo vyhýbanie sa existujúcim regulačným schémam, hlavne krytiu prevodov, ktoré mohli byť detekované len v prípade hotovostných transakcií.

Neskôr sa kryptomeny dostali pod drobnohľad z rôzných dôvodov, akými boli daňové úniky, pranie špinavých peňazí, terorizmus, detská pornografia, príp. obchod s ľudským mäsom, zakladajúc potrebu prísnejšej regulácie tohto sektoru.

Napriek týmto zásahom zostala otázka definície kryptomeny v rámci Spojených štátov nedoriešená. Podľa vyjadrení FinCen z roku 2013 „nemajú virtuálne meny status zákonného platidla v žiadnej z jurisdikcií.“

Navyše nám i regulátory v Spojených štátoch poskytujú rozdielne pohľady na kryptomeny. Komisia pre burzy a cenné papiere (Securities and Exchange Commission – SEC) vníma digitálne meny ako cenné papiere („security“). V marci dokonca SEC rozšíril jeho interpretáciu uvádzajúc, že zvažuje aplikáciu právnych predpisov, týkajúcich sa cenných papierov, na širší rozsah trhu, od kryptobúrz až po e-peňaženky pre digitálne meny. Hlavná pozornosť SECu bola zameraná na „initial coin offerings“ (verejná ponuka digitálnych mien), alebo na predaj tokenov, keď začala aplikovať oficiálne výzvy voči daným subjektom.

Na druhej strane Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) tvrdí, že bitcoin je komodita. V tomto prípade pôsobí CFTC ako viac ústretová voči kryptomenám v porovnaní s ostatnými inštitúciami Spojených štátov. Jej komisár (Commissioner) J. Christopher Giancarlo dokonca požadoval priateľský a nepoškodzujúci („no harm“) prístup v rámci jeho písomnej výpovedi pre Bankovú komisiu Senátu Spojených štátov.

Aby bol ten celkový zmätok už úplný, IRS v Spojených štátoch definoval kryptomenu nie ako menu, ale ako „property (imanie),“ pričom už tiež vydal smernicu na ich zdanenie v roku 2014.

Vo všeobecnosti nepredstavujú kryptomeny v Spojených štátoch zákonné platidlo (viz FinCen), ale burzy sú zákonné v určitých štátoch USA (napr. štát New York, vydávajúci BitLicense – bitcoin licenciu).

Spojené štáty zostávají jedným z hlavných miest pre obchodovanie s bitcoinom, tvoriac približne štvrtinu globálneho objemu transakcií (štatistický zdroj: https://www.cryptocompare.com/).